PAULINY, Jan. Navrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo (HRSG) za plynovou turbínou na zemní plyn [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60678. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO