CZECZOTKOVÁ, Iveta. Vyhodnocení dodavatelského rizika [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60691. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO