SÜTTŐ, Daniel. Měření zpomalení nákladních automobilů nad 12 tun při brzdění motorem [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60702. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.

Uložit do Citace PRO