KOVÁCS, Roland. Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60706. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mirko Dohnal.
Uložit do Citace PRO