RÝZNER, Zdeněk. Využití teorie hromadné obsluhy při návrhu a optimalizaci paketových sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO