VARMUŽOVÁ, Romana. Marketingova strategie Kulturniho domu Rubin v Brne [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60715. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO