SMOLÍK, Luboš. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO