HORÁKOVÁ, Eva. Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60724. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO