DOKOUPIL, Ondřej. Návrh metodiky pro zavedení ISMS [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO