BALÁŠOVÁ, Silvie. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO