ŠRŮTEK, Petr. Kondenzační parní turbína [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO