KUBA, Jakub. Studium fotoluminiscence tenkých vrstev MoS2 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartoš.
Uložit do Citace PRO