SEDLÁČEK, Daniel. Analýza energetického využití kávových pelet [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60750. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.

Uložit do Citace PRO