MAŠEK, Jakub. Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.
Uložit do Citace PRO