METELKA, Jiří. Analýza konstrukce otevíracího mechanismu podlahového poklopu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.

Uložit do Citace PRO