BÁRDY, Stanislav. Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60772. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.

Uložit do Citace PRO