BULKO, Martin. Metodika výpočtu části konstrukce křídla s ohledem na možnost rozvoje mnohoohniskového únavového poškození (WFD) [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60783. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Dalibor Vlček.
Uložit do Citace PRO