CHALUPA, Josef. Nová řada kuličkových šroubů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60786. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO