BUCŇÁK, Ondřej. Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Michal Mališ.
Uložit do Citace PRO