CAHLÍK, Aleš. Spektrální analýza a charakterizace magnetických atomů a studium supravodivých vrstev pomocí nízkoteplotní STM [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO