ČERNOTA, Jiří. Využití prostředí Matlab Simulink při výuce Mechaniky letu II [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Matějů.

Uložit do Citace PRO