BAROŠ, Martin. Experimentální identifikace profilu vozovky [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60814. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO