KOTAČKA, Petr. Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.

Uložit do Citace PRO