PTÁČEK, Petr. Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Dlugoš.
Uložit do Citace PRO