KOMŮRKOVÁ, Lucia. Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60847. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.

Uložit do Citace PRO