JAGOŠ, Jiří. Pevnostní a deformační analýza parametrické řady hydraulických napínáků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO