ČEPICA, Vojtěch. Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60865. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.

Uložit do Citace PRO