ŠANDA, Pavel. Určení základního tvaru slova [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Karásek.

Uložit do Citace PRO