BOREK, Dušan. Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.

Uložit do Citace PRO