JANOŠŤÁK, František. Modely toků v síti pro odpadové hospodářství [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO