DVOŘÁK, Pavel. Distribuované optimalizační programy [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60903. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jan Roupec.
Uložit do Citace PRO