LIBŘICKÝ, Stanislav. Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60907. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO