SVOBODA, Petr. Metodika přestavby převodovky vozidla [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60908. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO