DAUMER, Tomáš. Navařování Stellitem na ocel 1.4122 [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60918. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.

Uložit do Citace PRO