HLADKÝ, Miroslav. Návrh podpory řízení výroby v informačním systému [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60919. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO