ZERMEGH, Tomáš. Zvyšování tepelných, elektrických a mechanických vlastnosti bezpečnostních brzd [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.
Uložit do Citace PRO