VALA, Martin. Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60942. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Pavel Řihák.
Uložit do Citace PRO