ŠPAČKOVÁ, Magda. Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Róbert Jankových.

Uložit do Citace PRO