MACEJKA, Andrej. Studium MR kapaliny pro kosmické aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Kubík.

Uložit do Citace PRO