VOLNÁ, Kateřina. Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60955. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Věchet.

Uložit do Citace PRO