SUDA, Martin. Vyvrtávací hlava na vrtačku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.
Uložit do Citace PRO