OROLIN, Pavol. Letecké stavebné práce s vrtuľníkmi [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO