ANTOŠ, Zdeněk. Stanovení optimálních procesních parametrů běžně používaných materiálů v technologii studeného naprašování [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jan Čížek.
Uložit do Citace PRO