SOVJÁK, Richard. Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60985. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Zahálka.
Uložit do Citace PRO