MISÍK, Milan. Organizace údržby vrtulníků Ronbinson R22 a R44 [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60991. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.

Uložit do Citace PRO