MAZÁLEK, Karel. Šnekový dopravník [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO