POLA, Tomáš. Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Urban.

Uložit do Citace PRO