DUBNICKÝ, Ladislav. Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.

Uložit do Citace PRO