DAVID, Jakub. Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lenka Novotná.
Uložit do Citace PRO