SKÁLA, Adam. Konstrukční návrh trupu a ocasních ploch soutěžního modelu letadla [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Pejchar.

Uložit do Citace PRO